DE SOCIËTEIT VAN TROU
Het pand aan de Grote Houstraat 115 is in 1665 gebouwd door de toenmalige eigenaar Gerard Colterman.
 
Na verschillende verervingen en verkooptransacties komt het pand in 1794 in handen van Jacob Hoofdman die grote twijnderij-belangen aan het Spaarne had. Hij was al in 1782 toegetreden tot de Broederschap en vervulde in latere jaren de functie van Hoofd.
 
Na zijn dood in 1799 wordt zijn ongehuwde dochter Maria de eigenaresse. Het pand gaat na haar overlijden over naar de familie Quarles van Ufford en wordt door die familie gedurende de gehele 19e eeuw als woonhuis gebruikt.
 
Restauratie
In 1921 wordt het huis aan Trou verkocht. Onder leiding van architect J. van den Ban hebben diverse verbouwingen plaats om het gebouw geschikt te maken voor sociëteitsgebruik.
 
In 1960 werd een grondige restauratie onder leiding van Broeder Prof. Ir H.T. Zwiers afgerond. Het gebouw was inmiddels als monument aangemerkt.
 
Souterrain
In 1977 heeft er een grondige interne renovatie plaatsgehad waarbij het souterrain ook een sociëteitsfunctie heeft gekregen.
 
Voor het eeuwfeest in 2003 zijn alle vertrekken op de begane grond opnieuw geverfd, behangen en gestoffeerd, waarmee het gebouw met trotse luister een nieuwe periode is ingegaan. In 2007 is het gebouw voorzien van een lift en een nieuwe keuken; in 2008 is de tuin geheel gerenoveerd.
 
In 2011 is de renovatie van het souterrain voltooid.