Sociëteit Trou moet Blycken

Adres
Grote Houtstraat 115
2011 SJ Haarlem
telefoon 023 – 53 11 474
e-mail: trou1503@gmail.com
  
Dienstingang achterzijde
Klein Heiligland 32/34
Bel bij garagedeur onder uitstekende witte erker
 
Sociëteitszaken
Rens Weeda
Telefoon 023 - 53 11 474 
Mobiel 06 - 27 51 35 97
 
Parkeren
Parkeergarage Houtplein
 
Hoofden van Trou moet Blycken
per 24 april 2014: 
Dr J. Spoelder, Keizer
Mr C.R. Bredius, Prins
Mr J.J.A. Smuling, Fiscaal
Mr P.N. van Sprang M.C.LL, Eerste Vinder
Ir G.L.M. van der Schrieck, Tweede Vinder
Jhr L.W. Boreel MBA, Derde Vinder 
Mr M.B. Kramer, Vaandrig