De geschiedenis van Trou in het Noord-Holands Archief
 
De lange historie van de broederschap brengt onvermijdelijk  mee dat archiefstukken zich op diverse plekken bevinden. 

Het grootste deel is gelukkig in onze eigen handen. Daarnaast bevinden zich ook veel documenten in de stadsbibliotheek Haarlem en vooral in het Noord-Hollands Archief.

Zinnespelen
Naast de Zinnespelen die aldaar door Trou zelf zijn ondergebracht en die ook aan Trou toebehoren heeft het archief aan de Jansstraat ook een eigen indrukwekkende verzameling stukken aangaande onze broederschap verzameld.
 
Deze stukken bevinden zich helaas niet allemaal noodzakelijkerwijs onder de categorie Trou maar komen ook in diverse andere categorieën terug, hetgeen de overzichtelijkheid uiteraard niet ten goede komt.
 
Beter inzicht
Hoofden en Archiefcommissie zijn bezig te onderzoeken hoe wij een beter inzicht kunnen krijgen in de Trou bescheiden van het Nooord-Hollands Archief.

Van binnenuit worden wij daarbij terzijde gestaan door Alexander de Bruin, schrijver van het boek ’De schatten der Pellicanisten’ en werkzaam op het Noord-Holllands Archief als hoofdconservator topografisch historische Atlas. 

Digitaal
Hij zorgt er in ieder geval voor dat bij hem bekende stukken direct digitaal voor ons bereikbaar zijn. Om de eerste Trou documenten te bekijken dient u te gaan naar beeldbank Noord-Hollands Archief.
 
Klik op ’eenvoudig zoeken’ en voer de zoekterm ’Trou’ in. U krijgt dan de eerste 43 documenten van Trou te zien.