De sociëteit van Trou moet Blijcken aan de Grote Houtstraat kan onder bepaalde voorwaarden  worden gehuurd om een borrel, diner, feest of receptie te geven. 
 
U kunt zich met uw verzoek per e-mail wenden tot de Vaandrig: trou1503@gmail.com
 
De huurprijs is afhankelijk van het aantal mensen met wie u gebruik wil maken van de mooie vertrekken van Trou.  
 
Desgewenst is ook een ’flyer’ beschikbaar.