Wat is Sticul?
Onder de vleugelen van Trou bestaat een stichting, die tot doel heeft het in stand houden van het onvervangbaar cultuurbezit van TMB.
 
Zij steunt Hoofden met een bijdrage bij restauratie van roerende zaken als ook bij onderhoud aan het gebouw wanneer dit culturele gedeelten betreft. 

Meer weten? Schiet dan Broeder Biesboer, Henneveld, Dutilh, De Nerée of Thöne even aan.