Huren van de vertrekken van Trou
 
De sociëteit van Trou moet Blijcken aan de Grote Houtstraat kan onder bepaalde voorwaarden worden gehuurd om een borrel, diner, feest of receptie te geven.

U kunt zich met uw verzoek per e-mail wenden tot de Vaandrig: trou1503@gmail.com of tot de Knegt (023-531 14 74)

De huurprijs is afhankelijk van het aantal mensen met wie u gebruik wil maken van de mooie vertrekken van Trou: 
 
t/m 10 personen €300,-
11 t/m 25 personen €400,-
26 t/m 50 personen €500,-
meer dan 50 personen €800,-

Deze tarieven gelden per dagdeel (ochtend,middag,avond) en zijn exclusief catering en bediening.
 
Voor broeders van Trou gelden aangepaste tarieven, op te vragen bij de Prins of de Vaandrig.

Over Trou moet Blycken:
Trou moet Blycken is een eeuwenoude Haarlemse rederijkerskamer, die tegenwoordig tevens als herensociëteit fungeert. Sedert begin XXste eeuw is Trou gehuisvest aan de Grote Houtstraat.
 
Het gebouw is door zijn monumentale uitstraling en besloten karakter bij uitstek geschikt voor ontvangsten, diners, lunches, borrels, feesten en lezingen. Bij mooi weer kan ook de beschutte tuin daarbij betrokken worden. De vertrekken behoren tot het culturele erfgoed van de stad Haarlem. Vooral de originele blazoenen – op houten panelen aangebrachte zinnebeeldige schilderstukken, die in 1606 door bezoekende rederijkerskamers aan Trou ten geschenke zijn gegeven – en de bijzondere wandtapijten geven de vertrekken van Trou een illuster cachet.
 
Trou stelt derden in de gelegenheid hiervan mede te genieten en verhuurt de vertrekken met dat doel. De naam en reputatie alsook de monumentale status van gebouw en blazoenen dienen daarbij vanzelfsprekend in voldoende mate gewaarborgd te blijven. Op de Open Monumentendagen is Trou overigens voor publiek geopend.

Verhuur der vertrekken

De vertrekken kunnen worden gehuurd door bemiddeling van een der leden van Trou. De huur omvat de voor- en achterzaal, de tuinzaal, het  souterrain en, bij mooi weer, de tuin. Trou beschikt niet over parkeerruimte, maar op loopafstand bevinden zich twee ruime en goed bereikbare parkeergarages (de Kamp en Houtplein). Ter bescherming van gebouw en blazoenen alsmede ter voorkoming van overmatige geluidoverlast kan het aantal gasten al naar gelang het gebruik bij verhuur worden beperkt.

Trou kan met behulp van haar Knegt zorgdragen voor catering, ofschoon het huurders in beginsel vrijstaat externe cateraars in te schakelen. In laatstgenoemd geval is de Knegt (dan wel twee van zijn medewerksters) aanwezig ter coördinatie bij gebruik van de keuken en ter assistentie bij de bediening.
Op Trou is de Tabakswet onverkort van toepassing, zodat roken in de vertrekken niet is toegestaan. In de tuin is roken geoorloofd, mits van de aldaar opgestelde asbakken gebruik wordt gemaakt. Het maken van muziek is in de vertrekken toegestaan, met dien verstande dat voor omwonenden geen geluidsoverlast mag optreden. Vanwege het monumentale karakter der vertrekken en bouwtechnische aspecten is dansen niet toegestaan.

Procedure en voorwaarden van verhuur

Indien u interesse hebt om de vertrekken van Trou te huren, kunt u contact opnemen met de Knegt of de Vaandrig. De relevante contactgegevens alsmede de huur-prijzen vindt u op het inlegvel. Na aanmelding zal bekeken worden of de vertrekken op de aangevraagde dag, middag of avond voor verhuur beschikbaar zijn.

Na accordering ontvangt u ter ondertekening een summiere afspraakbevestiging met daarin neergelegd de voorwaarden van verhuur.

Geschiedenis en achtergrond van Trou

De volledige naam van Trou luidt De Aloude Rethorijkkamer der Pellicanisten onder de zinspreuk Trou moet Blycken. De oprichtingsdatum moet waarschijnlijk ver vóór 1503 – het jaar van eerste gedocumenteerde vermelding -worden gezocht. Aangenomen wordt dat de rederijkerij tegen het einde van de XIIIe eeuw is ontstaan en vermoedelijk in het
kielzog van de Vlaamse migranten naar Holland is gekomen.
 
Rederijkerskamers bestonden uit burgers met belangstelling voor dichtkunst en toneelspel. Zij werden door het stadsbestuur tevens ingeschakeld bij feesten, zoals de ‘Blijde Inkomste’ van de Landsheer- of Vrouwe, en voor het organiseren van optochten en toneelvoorstellingen in het openbaar. In die zin bepaalden zij mede het aanzien van een stad. Voorts organiseerden zij Land-juwelen, waarbij verschillende steden met elkaar wedijverden bij de opvoering van toneel en de samenstelling van zinnebeeeldige optochten.
 
Zo waren de Pellicanisten in 1606 de gastheren van veertien bezoekende kamers. Bij gelegenheid van dat Landjuweel organiseerde Trou eveneens een loterij waarvan de opbrengst bestemd was voor de stichting van een oudemannenhuis, het huidige Frans Halsmuseum.
De vertrekken van Trou zijn, evenals de blazoenen en de bijzondere wandtapijten in de tuinzaal, recentelijk gerestaureerd. Trou is de enige rederijkers-kamer in Nederland die onafgebroken is blijven bestaan.


Meer informatie over Trou moet Blycken

Sociëteit Trou moet Blycken
Grote Houtstraat 115, 2011 SJ Haarlem
Telefoon 023-531 14 74 (Knegt)